Affärsutveckling

Destinatin Strömsholm, i samarbete med Hallstahammars kommuns näringslivsenhet, har blivit beviljade projektstöd för affärsutveckling av Destination Strömsholm inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan den kommunala näringslivsorganisationen och Destination Strömsholm. Målgruppen är verksamheter på landsbygden främst medlemmar i Destination Strömsholm, men också andra aktörer på landsbygden. Näringslivsenheten har under många år arbetat nära den regionala turismorganisationen för att utveckla produkter mot olika målgrupper.  
-Vi har hela tiden strävat efter att arbeta enligt den utveckllingsprocess som vi kommit överrens om inom regionen för att våra aktörer ska kunna öka sin lönsamhet och skapa flera affärskontakter, säger Mari Högkvist besöksnäringsutvecklare på Hallstahammars kommun. Genom att vi fått möjlighet till detta projektstöd så kan vi ta ytterligare ett kliv upp för att skapa förutsättningarna till bättre lönasmhet hos våra landsbyggdsföretagare. Det är jättekul och jag är väldigt glad för att vi kommer att kunna erbjuda våra företagare den här möjligheten till samarbete tillsammans med Destination Strömsholm.

Projektet påbörjas den 5 oktober 2017 och slutredovisas 31 maj 2018. 
För mer information kontakta:
Mari Högkvist mari.hogkvist@hallstahammar.se alternativt projektledare
Maria Nordmark telefon 070-6187671.