Natur & historia

Historian och naturen kommer alltid vara en stor del av Strömsholm. Enda sedan Gustav Vasa på tidigt 1500-tal anlade grunden till nuvarande Strömsholm slott och sådde det första fröt till de mäktiga ekarna, så har platsen fachinerat många människor genom åren. Att människan och hästen har vart en stor del av uppbyggandet av Strömsholm går inte at ta miste på. Här hittar du många spår efter bådet forntid och nutid. 

Natur

Runt om Strömsholm hittar du många fina promenadvägar i vacker och till stor del orörd natur. Många av det tidigare betesmarkerna har idag vuxit upp till lummiga ädellövskogar. Som under våren är täckt med stora mattor av blåsippor och vitsippor. Vid Lagårdssjön finns en fin utkicksplattform som är handikappanpassad. Här kan du spana efter fåglar särskilt under våren är sjön välbesökt av änder, gäss och vadare. 

Naturen kring Strömsholm är till största delen skyddat inom EU:s nätverk av skyddat område "Natura 2000". 

Läs mer om Naturen på Strömsholm på Länsstyrelsens hemsida. 

Historia

Det var Gustav Vasa som under 1550-talet lät bygga en kraftig stenborg som fick namnet Strömsholm då den byggdes på en holme i Kolbäcksån. Stenborgen byggdes år 1669 om till det barockslott som vi idag känner som Strömsholms slott. Strömsholm var idealisk plats med sina gröna ängar och närheten till Mälaren och Stockholm.  I början av 1620-talet anlades här på platsen ett stuteri för att förse de kungliga härarna med hästar. Så det är inte helt uteslutet att det var här på ängarna som Karl XII (1682-1718) fick sina första ridlektioner vid ett besök på slottet Strömsholm.  Strömsholm har sedan stormaktstiden (1611-1718) haft stor betydelse för den svenska hästaveln, då närmast för varmblodiga hästar. Idag en idag är Strömsholm ett Mecka för hästfolk av alla kategorier.

Runt senaredelen av 1800-talet (1870) så började man avveckla aveln på Strömsholm och verksamheten med hingstarna tog över. Ett 80 tal hingstar togs om hand av civilanställd personal i mörkblåuniformer. Dessa herrar (ja, det var bara herrar på den tiden) hade en mycket hög status på Strömsholm. Det var mer eller mindre ett tvång att hälsa med mössan i hand, när man mötte en av dessa mörkblåuniformer, berättar en gammal remontdressör. För remontdressörerna fanns också på Strömsholm sedan ungefär samma tidsepok (1868) då man hade förlagt arméns rid- och körskola till Strömsholm. En remontdressör hade som yrke att rida in och utbilda alla unghästar som sedan skulle förse armén. Ett mycket fart- och riskfyllt arbete då man i slutet av 1800 talet inte alls hade de säkerhetstänk kring hästen som vi har idag. Bilder och hur livet på stallbacken var kan du se och lyssna till i ”Hästmuseum Strömsholm”.  Det här livet på Strömsholm varade i nästan 100 år.

Slutet av 1950 talet flyttades hingstarna ner till Flyinge och armens rid- och körskola började avvecklas. 1968 var eran med armens tid på Strömsholm över och det togs ett beslut att bilda en stiftelse som fick namnet; Stiftelsen Strömsholms Sportförening, med ansvar att förvalta officerkårens tillhörigheter. Stiftelsen ombildades i slutet av -80 talet till nuvarande Strömsholms Ridsportförening.  Idag ansvarar föreningens Traditionskommitté för vården och tillvaratagandet av stiftelsens tillgångar i form av inventarier, tavlor, böcker, foton med mera. För föreningen rider idag några av landets mest meriterade ryttare lik väl som mindre erfarna ryttare. Föreningen jobbar på att skapa inspiration mellan medlemmar och att lära av varandra för att nå sina mål och drömmar.